IMPRESSIE

Informatie in het kader van de vervulling van de algemene verplichting om informatie te verstrekken. § 6 Teleservices Act.

De opgeslagen op deze server pagina's gegevens worden gebruikt voor integratie in de homepages van high-performance leverancier van textiel-en promotieartikelen. De zijkanten zijn neutraal gehouden en bevatten geen adressen of bronnen van het aanbod.

Op het internetadres
www.printwear.eu wordt er onder geen beding handel gedreven. De getoonde items zijn hier enkel informatief. Alleen door het koppelen van de pagina’s door een gebruiker op zijn eigen home-page /website kunnen de getoonde artikelen . Voor de inhoud van de homepages, dewelke naar www.printwear.eu verwijzen , blijft de respectievelijke  eigenaar van het domein zelf de verantwoordelijkheid dragen, en is in geen geval de exploitant van de website www.printwear.eu verantwoordelijk.

De verantwoordelijkheid valt , met uitzondering voor alle verwijzingen van buitenaf en door ander internetverbindingen, van deze  volledig stand-alone webpagina van het domein
www.printwear.eu onder:  Armin Emmerich, Kosselstr. 45, 44369 Dortmund, kontakt@printwear.de